Hướng dẫn cài đặt   

            Email            

       0909.930.491      

            yunutech           

 

 

 


_________________________________
Tìm kiếm sản phẩm
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________

Tri ân khách hàng giảm giá đặc biệt cho các dòng ổ cứng di động

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Từ ngày 17-10 đến ngày 20-11, Buffalo Store Vietnam có chương trình tri ân khách hàng giảm giá đặc biệt cho các dòng ổ cứng di động và tặng bao da chống sốc cho ổ cứng, áp dụng cho các model: HD-PCTU3, HD-PCFU3, HD-PNTU3, HD-PZTU3HD-PUSU3

 

 

 

 

 

Các tin khác