Hướng dẫn cài đặt   

            Email            

       0909.930.491      

            yunutech           

 

 

 


_________________________________
Tìm kiếm sản phẩm
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________

Hướng dẫn cài đặt Wifi Buffalo chuẩn AC WZR-1750DHP

Wifi Buffalo WZR-1750DHP vừa có thể làm Router/AP Wifi, vừa có thể làm Modem cáp quang (đường truyền có convester) rất mạnh mẽ: chịu tải đến hàng trăm User, LAN Giga, Wifi AC max tốc độ.

Bài này giới thiệu giao diện cấu hình WZR-1750DHP làm một Router Wifi, gồm 3 bước:

Bước 1: Mở nguồn, kết nối WZR-1750DHP và máy tính

Như cách cấu hình các Wifi khác, chỉ cần duy nhất một dợi dây mạng LAN nối máy tính và cổng LAN của wifi Buffalo. Không cần quan tâm đến kết nối modem hay internet...

Bước 2: Đăng nhập vào trang cấu hình

Mở trình duyệt web (firefox, chrome, ie...), điền IP mặc định của Buffalo: 192.168.11.1, rồi Enter.

Khai báo User: admin, Pass: password

... chọn tad Advanced ...

Bước 3: Kiểm tra thông số WAN

Click INTERNET --> Internet --> Nên chọn "...DHCP..." -> Apply

Bước 4: Đặt tên Wifi và mật khẩu Wifi

WZR-1750DHP có thể phát 2 sóng Wifi, ở 2 băng tầng khác nhau cùng lúc. Lần lượt cấu hình cho từng sóng.

* Sóng AC 5ghz: Click Wireless -> 5 Ghz -> ... -> Apply

* Sóng 2.4ghz: Click Wireless -> 2.4 GHz -> tương tự hình 5 GHz -> Apply

Bước 5: Cấu hình lại IP để tránh bị đụng, nếu có từ 2 Wifi Buffalo trở lên trong nhà

Click LAN -> LAN -> ... -> Apply

Cơ bản việc cài đặt đã xong, Buffalo đã phát Wifi theo tên bạn vừa đặt.

Để có thể ra internet, cần cắm dây từ modem vào cổng WAN - cổng màu xanh của WZR-1750DHP.

 

Các tin khác